Jak zarejestrować firmę w systemie REX?

Chcesz eksportować m.in. do Kanady? Prawdopodobnie prędzej czy później będziesz potrzebować numeru REX. Dlatego polscy przedsiębiorcy planujący eksportować produkty do Kanady na warunkach określonych w umowie CETA powinni zarejestrować się w bazie zarejestrowanych eksporterów REX.
Wbrew pozorom, rejestracja w systemie REX nie jest taka skomplikowana.

Trzy szybkie kroki, które trzeba wykonać by otrzymać numer rejestracji w systemie REX.

 1. Pobierz wniosek rejestracji w systemie REX.

  Skąd pobrać wniosek do rejestracji w systemie REX?
  Wniosek możesz pobrać klikając tutaj:
  Pobierz wniosek

  Wniosek można również pobrać bezpośrednio ze strony https://eur-lex.europa.eu zgodne ze wzorem umieszczonym w załączniku 22-06 do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

 2. Wypełnij. Jak wypełnić wniosek o rejestrację w systemie REX?

  Wzory wypełnienia wniosku o rejestrację w systemie REX

 3. Gdzie złożyć wniosek REX?

  Mamy dwa rozwiązania. Pierwsze, w którym nie dysponujemy podpisem elektronicznym. W takim wypadku podpisany wniosek należy przesłać w oryginale, pocztą na adres Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
  Adres do wysyłki wniosku w systemie Rex:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział – Centralna Rejestracja
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  Drugie rozwiązanie to takie, w którym dysponujemy podpisem elektronicznym. W tym przypadku podpisany dokument wysyłamy mailowo na adres:
  rex@poz.mofnet.gov.pl

  FAQ – najczęstsze pytania dotyczące rejestracji w systemie REX.

  Jak wygląda numer rejestracji w systemie REX?
  Przykład: PLREX000000000000
  początek „PLREX” – PL to określenie kraju, w którym został nadany numer, po tym prefixie występuje kombinacja 12 cyfr.
  Gdzie można sprawdzić, zweryfikować numer REX przedsiębiorstwa?
  Numer REX sprawdzamy na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/
  Co oznacza skrót REX?
  System REX to Rejestr europejskich eksporterów (The Registered Exporter system).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *